Mezinárodní projekt Drážďany – Praha

Ve spolupráci s německým správcem infrastruktury DB Netz AG probíhá příprava nového železničního spojení mezi Drážďany a Prahou, které je součástí evropského Orient/East–Med koridoru.

Na české straně se jedná o výstavbu zcela nové tratě, na německém území z části o novostavbu a z části o modernizaci stávající tratě z Heidenau do Drážďan.

Nová trať zkrátí cestovní dobu mezi Drážďany a Prahou z 2,5 na 1 hodinu, zvýší kapacitu pro osobní i nákladní dopravu a sníží hlukovou zátěž v sevřeném údolí Labe.

Součástí projektu ale není jen atraktivní spojení Drážďan, Ústí nad Labem nebo Litoměřic s Prahou, ale také nová trať vedoucí ze středních Čech přes Louny do Mostu, která přinese konkurenceschopné časy pro cestu vlakem mezi Prahou a Podkrušnohořím.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha