Přínosy projektu

Naše regiony, země i celá Evropa mohou těžit z benefitu vyvolaného hospodářského růstu, rozmachu cestovního ruchu nebo rozvoje udržitelného a k životnímu prostředí šetrného druhu dopravy, při kterém dochází k převedení části cestujících od automobilů a letadel k ekologické formě cestování.

Vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan s sebou přináší řadu výhod. Jízda vlakem se zkrátí nejen cestujícím z Prahy do Drážďan, cestování po železnici se stane atraktivní také pro obyvatele Podkrušnohoří. Díky konkurenceschopným cestovním dobám vzroste poptávka po přepravě, což si vyžádá vyšší počet spojů. Vysokorychlostní vlak se tak stane nejrychlejším dopravním prostředkem pro pravidelné dojíždění za prací a do škol nebo pro cesty za obchodem a za zábavou.


zdroj: Deutsche Bahn AG / Claus Weber