Lovosice - Česká Lípa

OP Transport 2007-2013
Project number: CZ.1.01/3.1.00/14.0404
Project start date: 18. February 2015
Project completion date: 18. June 2016
Beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation
National co-financing authority: State Fund for Transport Infrastructure (SFDI)
EU financial resources: Fond soudržnosti
Date of project financing decision: 18. February 2016
Approved Project total cost: 389 999 683 Kč
Approved EU contribution: 239 398 881 Kč
Project approved by: ŘO OP Doprava
Project approved within the priority axis: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Intervention area: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T