Dolní Žleb III

Other EU projects 2007-2013
Project number: 13148096
Project location: Vysočina Region
The exact place of realization: Oslavice
Corridor: Not on a corridor
Project start date: 12. June 2014
Project completion date: 28. February 2015
Beneficiary: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: Státní fond životního prostředí
EU financial resources: Evropský fond pro regionální rozvoj
Contractor: STRIX Chomutov, a.s., UNIGEO, a.s.
Date of project financing decision: 05. December 2014
Approved Project total cost: 12 663 627 Kč
Approved EU contribution: 8 665 530 Kč
Project approved by: Státní fond životního prostředí
Project approved within the priority axis: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Intervention area: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů