Dolní Žleb III

Other EU projects 2007-2013
Project number: 15250156
Project location: Karlovy Vary Region
The exact place of realization: Teplá
Corridor: Not on a corridor
Project start date: 01. May 2016
Beneficiary: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
National co-financing authority: Státní fond životního prostředí
EU financial resources: Evropský fond pro regionální rozvoj
Contractor: PE-REZA, spol. s r.o.
Date of project financing decision: 11. June 2015
Approved Project total cost: 4 703 816 Kč
Approved EU contribution: 3 338 046 Kč
Project approved by: Státní fond životního prostředí
Project approved within the priority axis: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Intervention area: 6.3. biotopů podél drážních těles na území kraje Vysočina