Reconstruction of railway track Nezamyslice-Pivín

OP Transport 2007-2013
Project number: CZ 1.01/3.1.00/07.0014
The exact place of realization: Nezamyslice (Prostějov)
Corridor: Not on a corridor
Project start date: 20. September 2007
Project completion date: 31. May 2008
Beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation
National co-financing authority: State Fund for Transport Infrastructure (SFDI)
EU financial resources: Fond soudržnosti
Construction supervision: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Contractor: TOMI-REMOMT a.s.
Preparatory documentation contractor: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Date of project financing decision: 10. March 2008
Approved Project total cost: 62 124 910 Kč
Approved EU contribution: 41 474 189 Kč
Project approved by: ŘO OP Doprava
Project approved within the priority axis: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Intervention area: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
Map