Reconstruction of Nesovice stop, 1st. part

OP Transport 2007-2013
Project number: CZ.1.01/3.1.00/07.0026
Project location: South Moravian Region
The exact place of realization: Nesovice (Vyškov)
Corridor: Not on a corridor
Project start date: 12. September 2007
Project completion date: 31. July 2008
Beneficiary: Railway Infrastructure Administration, state organisation
National co-financing authority: State Fund for Transport Infrastructure (SFDI)
EU financial resources: Fond soudržnosti
Construction supervision: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Contractor: Sdružení Nesovice 2007 (SEŽEV-BRNO, a.s., AŽD Praha s.r.o.)
Preparatory documentation contractor: Zdeněk Štěpán, MTPKD
Date of project financing decision: 10. March 2008
Approved Project total cost: 89 935 177 Kč
Approved EU contribution: 63 654 834 Kč
Project approved by: ŘO OP Doprava
Project approved within the priority axis: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Intervention area: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
Map