Železniční přejezdy

Přejezdy v číslech

Přehled o železničních přejezdech a přechodech na železničních drahách s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za rok 2017.

Aktualizováno k 31. 12. 2017

statistické údaje uvedené na této stránce jsou aktualizovány vždy k 31. 12. daného roku.
 

Řádek Vykazované údaje Jednotka Počet
1 Počet přejezdů celkem kus 7 870
2 Z řádku 1 Přejezdy zabezpečené pouze výstražným křížem kus 3 782
3 Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) kus 4 088
4 Přejezdy zabezpečené světelným PZZ kus 3 741
4.1 Z řádku 4 PZS se závorami kus 1 370
4.2 PZS bez závor kus 2 371
5 Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ kus 312
5.1 Z řádku 5 PZM obsluhované na dálku kus 86
5.2 PZM obsluhované místně kus 226
5.3 PZM obsluhované kombinovaně kus 0
6 Z řádku 5.2 PZM 2 (přejezdy trvale opatřeny uzamyk. zábranou, odstraňovanou na požádání) kus 105
7 PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) kus 35
8.1 Z řádku 1 Přejezdy na silnicích I. třídy kus 166
8.2 Přejezdy na silnicích II. třídy kus 570
8.3 Přejezdy na silnicích III. třídy kus 1 467
8.4 Přejezdy na místních komunikacích kus 1 766
8.5 Přejezdy na účelových komunikacích kus 3 901
9 Celkový počet přejezdových konstrukcí kus 8 978
9.1 Z řádku 9 Přejezdové vozovky z pryžových konstrukcí kus 1 977
9.2 Přejezdové vozovky z železobetonových konstrukcí kus 1 178
9.3 Železobetonové zádlažbové konstrukce kus 1 835
9.4 Přejezdové vozovky z plastbetonových konstrukcí kus 77
9.5 Přejezdové vozovky živičné kus 1 812
9.6 Ostatní (nezahrnuté + nové) kus 2 099
10 Zrušené přejezdy ve sledovaném roce kus 16
11 Prodané přejezdy ve sledovaném roce kus 80
12 Nově zřízené přejezdy ve sledovaném roce kus 5
13 Závorářské stanoviště ve stavu odvětví TH počet 25
14 Přejezdy s trv. omez. největší traťové rychlosti z důvodů rozhledových poměrů počet 884

 

 


Soubory ke stažení

Železniční přejezdy v číslech za rok 2017 pdf

Diskuse

Aktualizace k 31.12. 2015

5. 2. 2016 | Dave123

Dobrý den,
mám dotaz, kdy prosím Vás proběhne aktualizace tabulky?
Děkuji

Vložit příspěvek
Vyjma zvýrazněných, příspěvky v diskusi nevyjadřují stanovisko SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC